Liczba odwiedzin strony: 15006 Osób na stronie: 2
 

Agbud. Wycena nieruchomości. Kubów A.

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 12 poz. 106 - Plan działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2004 r.) Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa tryb sporządzania i aktualizacji przez operatora planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, a w szczególności wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego i stanu klęski żywiołowej, zwanego dalej "planem". § 2.  1. Plan sporządza się po dokonaniu przez operatora:   1)   identyfikacji i analizy danych o szczególnych zagrożeniach na obszarze wykonywania działalności pocztowej, uzyskanych od właściwych terytorialnie organów administracji rządowej lub samorządu terytorialnego;   2)   oceny wpływu szczególnych zagrożeń na urządzenia i obiekty wykorzystywane przy świadczeniu usług pocztowych oraz na ciągłość świadczenia usług pocztowych;   3)   analizy potrzeb, warunków i sposobów świadczenia usług pocztowych oraz zasad współpracy operatora z organami koordynującymi działania ratownicze, służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy oraz Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Operator dokonuje weryfikacji danych o szczególnych zagrożeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, co najmniej raz w roku. § 3.  1. Operator, w zależności od obszaru, na którym wykonuje działalność pocztową, sporządza plan odrębnie dla każdego województwa, na obszarze którego wykonuje działalność pocztową. 2. Operator wykonujący działalność pocztową na obszarze przekraczającym granice administracyjne jednego województwa sporządza również plan dla całego obszaru, na którym prowadzi działalność pocztową. 3. Operator świadczący usługi pocztowe w obrocie zagranicznym sporządza plan, w...
Monitor Polski 1995 Nr 12 poz. 145 - Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 grudnia 1994 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 7 marca 1995 r.) Rej. 14/94 MPM Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) postanawia się, co następuje: § 1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej PoIskiej z dnia 12 maja 1994 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski Nr 36, poz. 308) wprowadza się następujące zmiany: 1 ) poz. 145 otrzymuje brzmienie: "145. tuszczyk Julian", 2) poz. 146 otrzymuje brzmienie: "146. Łuszczyk Maria". § 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 maja 1994 r.
KRS 0000260020 - PROMA-ART SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PROMA-ART SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POMORSKA 2 84-230 RUMIA RUMIA WEJHEROWSKI POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
588-218-42-74 220265403 0000260020
KRS 0000260019 - KORPORACJA DEVELOPERSKA OAZA SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KORPORACJA DEVELOPERSKA OAZA SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BIAŁOBRZESKA 15/94 02-370 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 609-13-87 (22) 609-13-87 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
701-003-39-50 140538202 0000260019
KRS 0000260018 - FRADO SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FRADO SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ARMII KRAJOWEJ 10A 27-600 SANDOMIERZ SANDOMIERZ SANDOMIERSKI ŚWIĘTOKRZYSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000260018
KRS 0000260017 - "ACRSYSTEM" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"ACRSYSTEM" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KŁOBUCKA 23A 02-699 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
125-105-72-22 16209472 0000260017
KRS 0000260016 - "CIRETEC" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"CIRETEC" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KAMIEŃSKIEGO 201-219 51-126 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
896-141-98-62 20319223 0000260016
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone rzeczoznawca Bolesławiec HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Agbud. Wycena nieruchomości. Kubów A.
doradca finansowy dolnośląskiebiuro rachunkowe dolnośląskietłumacz dolnośląskierzecznik patentowy dolnośląskiefirma ubezpieczeniowa dolnośląskiefirma windykacyjna dolnośląskieprawnikReklama