Liczba odwiedzin strony: 15047 Osób na stronie: 3
 

Agbud. Wycena nieruchomości. Kubów A.

 
 
Agbud. Wycena nieruchomości. Kubów A.
 
Willowa 6
Profesja:   rzeczoznawca

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 12 poz. 106 - Plan działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2004 r.) Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa tryb sporządzania i aktualizacji przez operatora planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, a w...
Monitor Polski 1995 Nr 12 poz. 145 - Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 grudnia 1994 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 7 marca 1995 r.) Rej. 14/94 MPM Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) postanawia się, co następuje: § 1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej PoIskiej z dnia 12 maja 1994 r. o nadaniu odznaczeń (Monitor Polski Nr 36, poz. 308) wprowadza się następujące...